อัลบั้มภาพ นางสาวสุจินดา เรืองภักดี ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ
* อัลบั้ม *
นางสาวสุจินดา  เรืองภักดี ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั
นางสาวสุจินดา เรืองภักดี ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 พฤษภาคม 2565
ประชุมพบปะเยี่ยมเยียน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ และพนักงาน
ประชุมพบปะเยี่ยมเยียน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ และพนักงาน
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 58 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 พฤษภาคม 2565
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำของชาติ  ประจำปี พ.ศ. 2565 (ปลูกต้นทองอ
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ปลูกต้นทองอ
(จำนวน 34 รูป ชมแล้ว 28 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
นางสาวจารี  สงเอียด  ย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัต
นางสาวจารี สงเอียด ย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัต
(จำนวน 29 รูป ชมแล้ว 141 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สาธารณะประจำหมู่บ้าน (ศาลาอเนกประส
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สาธารณะประจำหมู่บ้าน (ศาลาอเนกประส
(จำนวน 62 รูป ชมแล้ว 77 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 พฤษภาคม 2565

ร่วมเดินทางศึกษาธรรมชาติ พร้อมทั้ง รำมโนราห์ถวายพ่อท่านเดช (
ร่วมเดินทางศึกษาธรรมชาติ พร้อมทั้ง รำมโนราห์ถวายพ่อท่านเดช (
(จำนวน 47 รูป ชมแล้ว 27 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 พฤษภาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบร
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบร
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 48 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 เมษายน 2565
นายอำเภอร่อนพิบูลย์ พร้อมด้วย นายสนั่น  บุญเมือง นายกเทศมนตร
นายอำเภอร่อนพิบูลย์ พร้อมด้วย นายสนั่น บุญเมือง นายกเทศมนตร
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 89 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 เมษายน 2565
ประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล
ประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 29 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 เมษายน 2565
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2
(จำนวน 23 รูป ชมแล้ว 46 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 เมษายน 2565

รณรงค์มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานที่เสี่ยง เช่น #ศาสนสถ
รณรงค์มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานที่เสี่ยง เช่น #ศาสนสถ
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 44 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2565
โครงการสร้างเสริม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมความเป็นไทย ประจำป
โครงการสร้างเสริม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมความเป็นไทย ประจำป
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 เมษายน 2565
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 เมษายน 2565
เพื่อมอบเตียง, ที่นอน และเครื่องอุปโภรบริโภค ให้กับผู้สูงอา
เพื่อมอบเตียง, ที่นอน และเครื่องอุปโภรบริโภค ให้กับผู้สูงอา
(จำนวน 26 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 เมษายน 2565
นายธนากร  ชูจิตต์  นายอำเภอร่อนพิบูลย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเท
นายธนากร ชูจิตต์ นายอำเภอร่อนพิบูลย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเท
(จำนวน 24 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 เมษายน 2565

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ มิติสุขภาพ การออกกำลังกายด
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ มิติสุขภาพ การออกกำลังกายด
(จำนวน 42 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 เมษายน 2565
พบกับคู่มือนำเที่ยวฉบับไม่เก่า ที่จะนำคุณพาชิม พาช็อป แบบเก๋
พบกับคู่มือนำเที่ยวฉบับไม่เก่า ที่จะนำคุณพาชิม พาช็อป แบบเก๋
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 เมษายน 2565
โครงการขับขี่ปลอดภัยรักษาวินัยจราจร
โครงการขับขี่ปลอดภัยรักษาวินัยจราจร
(จำนวน 42 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 เมษายน 2565
โครงการขับขี่ปลอดภัยรักษาวินัยจราจร
โครงการขับขี่ปลอดภัยรักษาวินัยจราจร
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 เมษายน 2565
เจดีย์ที่สร้างขึ้นสมัยพระครูปิยธรรมคุณเป็นเจ้าอาวาสหรือเรียก
เจดีย์ที่สร้างขึ้นสมัยพระครูปิยธรรมคุณเป็นเจ้าอาวาสหรือเรียก
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 เมษายน 2565