อัลบั้มภาพ ประชุมคณะทำงาน ตามโครงการลดขยะลดโรครักษ์สิ่งแวดล้อม
* อัลบั้ม *
ประชุมคณะทำงาน ตามโครงการลดขยะลดโรครักษ์สิ่งแวดล้อม
ประชุมคณะทำงาน ตามโครงการลดขยะลดโรครักษ์สิ่งแวดล้อม
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 76 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 สิงหาคม 2565
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชุมทอง จัดโครงการตรวจฟันและเค
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชุมทอง จัดโครงการตรวจฟันและเค
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 สิงหาคม 2565
ส่งมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผ
ส่งมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผ
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 สิงหาคม 2565
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพร
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพร
(จำนวน 23 รูป ชมแล้ว 169 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กรกฏาคม 2565
ปรับปรุงภูมิทัศน์ (ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะ) บริเวณหน้าวัดเทพม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ (ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะ) บริเวณหน้าวัดเทพม
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 11 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 กรกฏาคม 2565

ประเพณีฉลองเจดีย์ทราย รางน้ำต้นประดู่
ประเพณีฉลองเจดีย์ทราย รางน้ำต้นประดู่
(จำนวน 38 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 กรกฏาคม 2565
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารและเผยแ
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารและเผยแ
(จำนวน 27 รูป ชมแล้ว 33 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 กรกฏาคม 2565
กิ่งกาชาดอำเภอร่อนพิบูลย์ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ/ชุดธารน้ำใจ
กิ่งกาชาดอำเภอร่อนพิบูลย์ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ/ชุดธารน้ำใจ
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 7 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 กรกฏาคม 2565
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเขาชุมทอง จัดกิจกรรมประจำเดือนทางพระ
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเขาชุมทอง จัดกิจกรรมประจำเดือนทางพระ
(จำนวน 36 รูป ชมแล้ว 111 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 กรกฏาคม 2565
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กรกฏาคม 2565

กีฬาสีลูกควนเกย”  ครั้งที่  6
กีฬาสีลูกควนเกย” ครั้งที่ 6
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 9 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กรกฏาคม 2565
ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตร
ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตร
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 9 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กรกฏาคม 2565
โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง และป้องกันการเกิดไตวาย
โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง และป้องกันการเกิดไตวาย
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 7 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 กรกฏาคม 2565
จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
(จำนวน 32 รูป ชมแล้ว 303 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 มิถุนายน 2565
ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)
ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 21 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 มิถุนายน 2565

อบรมให้ความรู้ เรื่อง แนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและภัยใ
อบรมให้ความรู้ เรื่อง แนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและภัยใ
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 21 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 มิถุนายน 2565
ลงพื้นที่ดำเนินการตามแบบคัดกรองเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กต
ลงพื้นที่ดำเนินการตามแบบคัดกรองเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กต
(จำนวน 28 รูป ชมแล้ว 38 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 มิถุนายน 2565
กิจกรรมประจำเดือนทางพระพุทธศาสนา
กิจกรรมประจำเดือนทางพระพุทธศาสนา
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 38 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มิถุนายน 2565
ลงพื้นที่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย TPMAP ตำบลควนเกย (หมู่ที่ 2,
ลงพื้นที่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย TPMAP ตำบลควนเกย (หมู่ที่ 2,
(จำนวน 32 รูป ชมแล้ว 162 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2565
ประชุมตาม โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอา
ประชุมตาม โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอา
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 208 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 มิถุนายน 2565