Username :
Password :

ประกาศเทศบาลตำบลเขาชุมทอง
     
 ประกาศเทศบาลตำบลเขาชุมทอง   เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาชุมทอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565
   
 

 

 

📢📢ประกาศเทศบาลตำบลเขาชุมทอง เรื่อง #ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาชุมทอง สมัยสามัญ #สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 #ในวันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาชุมทอง

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09:40 ผู้เขียนโดย admin